Posts Tagged ‘הטיפול המיני’

מיניות

מרץ 5, 2010

טבעי  שאתם חוששים. טבעי שמתביישים. טבעית גם המבוכה. טבעי הספק. האם טוב? האם יועיל?  זוגות  הולכים לטיפול מיני לא רק כאשר כלים כל הקצים ( לא עלינו, לא עליכם) אלא גם כאשר יש גמגומים. כאשר נבעים סדקים. כאשר מי מבני הזוג מזהה שבעיה בתחום המיני מעיבה על כל הקשר הזוגי.

יש היבטים שונים ומגוונים לבעיות בתחום המיני. חלקן הן סיבה לבעיות אחרות וחלקן הן תוצאותיהן. הטיפול המיני עשוי לשקף לבני הזוג את שורשי הבעיות, אשר בואן לידי ביטוי בתחום המיני ממחיש את חריפותן ואת האיום הגלום בהן על עצם הקשר. אבל אין סיבה להיבהל. טיפול מיני  ממוקד עשוי להשיב איזון למערכת זוגית שהאיזון התערער והופר בה. בטיפול מיני, שהוא מעין מעבדה שפועלים בה בשליטה ובבקרה של אנשי מקצוע, חשוב להעלות מעל פני השטח את הבעיות הרוחשות מתחת לו. לפעמים כאשר מעל פני השטח הכול בסדר, לכאורה, בני הזוג עלולים לטבוע בזרמי המעמקים של הבעיות המאיימות להטביען, כל עוד  הם אינם אוזרים אומץ ומקבלים החלטה מתחייבת לטפל בהן במסגרת טיפול מיני.

שפיכה מעוכבת או מהירה, תנודות קיצוניות בחשק המיני ובתדירות קיום יחסים, קושי לבטא רגשות ולחוות אינטימיות גם במובן הנפשי שלה, טראומות מהעבר בתחום המיני הצפות בהווה ומקשות על זרימה שוטפת וטבעית, בורות, אי-הבנת השוני הבסיסי במזג המיני של בני הזוג, העדר הסכמה על חשיבות המין בחיים הזוגיים ועוד  שורה ארוכה של תופעות שונות, אשר חלקן בוודאי עשוי להיכלל תחת הכותרת – בעיות במין.

עיתוי הטיפול חשוב ביותר: אסור להמתין עד למצב שבו מרגישים כי, אכן, " הגיעו מים עד נפש", על-מנת ללכת, כמוצא אחרון, לטיפול מיני. לפעמים  העלאת הנושאים הטורדים את מנוחתו של מי מבני הזוג באוזני איש מקצוע קשוב ורגיש עשויה לשפר את הקשר הזוגי בכלל ואת הקשר במיני בו בפרט.

גם כאשר קיים בזוגיות מתח סביב הנושא, חשוב להירגע ולהידרש למין  כאל מרכיב  מהותי בקשר הזוגי אבל לא ככזה אשר בעיות בו  אינן ניתנות לפיתרון.

הטיפול המיני

ינואר 25, 2010

הטיפול המיני מאפשר לזוגות לא להיוותר מתוסכלים ובלתי מסופקים בגלל שהמערכת האינטימיות שלהם לקויה או מעוותת, בגלל בעיה כל שהיא המעיבה על הקשר המיני וממילא גם על הקשר בכלל. הטיפול המיני מאפשר  למתקשים ליהנות מיחסי מין או למי מהם שאינם מסוגלים לקיימם כלל להתוודע אל הסיבות והגורמים לקשיים ולהתגבר עליהם.

הטיפול המיני מהווה מסגרת שבה מציפים בני הזוג בפני המטפל או המטפלת את הבעיות הקשורות לתחום המיני בפרט ולמערכת הזוגית בכלל. כאשר הם מתוודעים לשורשי הסיבות המעיבות על היחסים בינהם הם יכולים למקד את תשומת הלב באופן שבו משפיעים היחסים בינהם גם ובעיקר על יחסי המין שלהם.

הטיפול המיני הוא תהליך המחייב גיוס משאבים רגשיים ותעצומות נפשיים בלתי מבוטלים. יעילות הטיפול המיני מותנית ברצון של בני הזוג להבין את הסיבות למכשולים ולקשיים בתחום המין ולמצוא את מקורות הרצון, הכוח, התבונה, הרגישות, ההתחשבות והאכפתיות על מנת להשיב את האיזון למערכת שנפגעה או נפגמה ולהמשיך – או, אולי,להתחיל – ליהנות מיחסי מין סדירים, תקינים ומהנים, אשר בוודאי יעשו טוב ליחסים בינהם ויעצימו את הזוגיות שלהם.

הטיפול המיני עשוי להיות ממוקד וקצר מועד, אם וככל שבני הזוג מאתרים את הבעיה המפריעה להם בתחום זה.  אבל, הטיפול המיני הוא עלול לארוך זמן ממושך יותר, ככל שבעיות בתחום המיני הן ביטויין של בעיות במערכת הזוגית בכלל.

הצלחת הטיפול המיני מחייבת את בני הזוג לא להאשים איש את זולתו בבעיות שהתגלעו ביחסים בינהם אלא ברצון ובנכונות להכיר בבעיות ולהבין כי העדר פתרון עלול להחריפן ולהחמירן בעוד שפתרונן עשוי להשליך על כל היבטי החיים שלהם.

הטיפול המיני חיוני, הכרחי ולמעשה אינו סובל דיחוי כאשר בעיות מתמשכות בתחום המיני מערערות את בסיס הקשר הזוגי ומאיימות לפרקו. לכן, חברות וחברים, זוגות יקרים, אל תהססו לפנות לטיפול כאשר אתם חשים ש –אכן – הגיעו מים עד נפש: קיום הכלל "ונשמרתם לנפשותיכם מאוד", מצדיק ולמעשה מחייב אתכם ללכת לטיפול. הטיפול המיני הוא קרש ההצלה של הזוגיות שלכם. לא פחות.