Posts Tagged ‘מין’

טיפול מיני

מאי 9, 2010

טיפול מיני

 אין סיבה ואין הצדקה שהנושא הזה – טיפול מיני –  יישמר כמו סוד כמוס, יילחש מפה לאוזן, כמו שמועה או כמו  חטא. טיפול מיני הוא נושא טבעי, לגיטימי, הן לדיבור והן ל… טיפול.
טיפול מיני אינו נושא שזוגות אמורים להזניח אותו או לדחות אותו " עד שירווח,, כי בהעדר טיפול מיני עלול הזוג להיקלע למצבי דחק, גם נפשיים, והבעיה לא תיפתר מאליה אלא רק תתעצם ותחריף.

לרבים מאתנו קשה לדבר באופן פתוח וגלוי על היבטים שונים של מין בכלל ושל מה שמכונה יחסי מין בפרט. זה מביך. זה מסמיק. משום מה הנושא הזה עדיין נחשב  גם בחברה פתוחה, יש אשר יגדירו אותה מתירנית ואף פרוצה, לטאבו. הס מלהזכיר.

טיפול מיני הן כמסגרת טיפולית נפרדת וייעודית והן כחלק מטיפול זוגי עשוי להשיב לזוגות את חדוות המין שנשחקה או אף נשכחה, כל זוג מסיבותיו הוא. כאשר מי מבני הזוג לוקה בבעיה כל שהיא הקשורה לתפקוד מיני יש לה השלכה והשפעה ישירה על בן או בת הזוג. מדובר בכלים שלובים, בגופים שלובים. הבעיות בתחום זה שצריכות להניע זוגות ללכת לטיפול ואולי אף המחייבות טיפול מיני הן: העדר עוררות מינית, חרדה מפני המין, עיכוב בשפיכה, אי יכולת להגיע לשיא הריגוש מיני ( אורגזמה), טראומות שונות מהעבר המונעות ממי מבני הזוג להיות חופשי ומשוחרר ביחסים בכלל ובעת קיום יחסי מין בפרט ועוד.

במסגרת טיפול מיני מעודדים זוגות לבטא כל מה שמעיק עליהם ומעיב על יחסיהם בכלל ובתחום המין בפרט. כאשר קיים רצון וקיימות נכונות ופתיחות להעלות ולהציף על פני השטח את הבעיות הרוחשות מתחת לו, יש סיכוי טוב להצלחת הטיפול.

חלק חשוב בהצלחת הטיפול מותנה (זה תנאי הכרחי!) בנכונותם של שני בני הזוג לעבור את התהליך הטיפולי. טיפול מיני הוא כמעט בהגדרה טיפול זוגי, מאחר שהבעיות בתחום המין של מי מהזוג לא יכולות להיפתר רק בדיבור ובשיחה, חשובים ככל שיהיו, מאחר שכמו בתחומים רבים אחרים,  מה שקובע את ההצלחה הוא – מבחן התוצאה. דברו, שוחחו, גלו נכונות לשנות ולהשתנות, לשמוח וליהנות.  כנסו למיטה ותבלו. תעשו חיים!