Posts Tagged ‘סקסולוג’

טיפול מיני כגשר בין האיש לאישה

אוגוסט 3, 2010

דיבור על מין מביך רבים ומסמיק את לחייהם טיפה אדומה. דיבור על מין מעורר צחקוקים,  אי-נוחות, תזוזות, רחשים. גם כאשר הכול תקין. המלים טיפול מיני מובלעות, מוחבאות, משל היו משהו שיש להתבייש בו, להרחיקו. לפעמים קשה להודות כי זקוקים לסיוע בתחום כה פשוט וכה טבעי לכאורה כמו מין. עצם המחשבה על טיפול מיני עלולה להרתיע אנשים ולהניא גם את מי מהם שזקוקים לו לפנות ל"גורמים מקצועיים" ולהתחיל טיפול מיני.

לא תמיד נעים לאנשים להתוודות על בעיות המטרידות אותם בתחום המיני גם אל בפני האנשים הקרובים להם ביותר, אלה שהם מצויים עמם במערכת יחסים אינטימית.

עצם המחשבה של גברים שלא יעמדו בציפיות של בנות זוגם במיטה היא העומדת לא פעם בבסיס תפקודם הלקוי בתחום זה. חרדת ביצוע. נשים, לעומתן, עלולות לסלוד ולהירתע מבני זוג לא מתחשבים, תוקפניים, כאלה שאינם מייחדים זמן וסבלנות ליצירת אווירה אינטימית אשר האקט המיני הוא שיאה אבל לא בהכרח עיקרה. טיפול מיני עשוי לגעת בנקודות החולשה שלנו, בפחדים העמוקים. טיפול מיני עשוי להיות חלק מטיפול זוגי או אף חלק מטיפול פסיכולוגי. ההגדרות עשויות להבהיר ולחדד אבל הן גם עלולות לטשטש ולערב בין דברים שונים.

טיפול מיני הוא בדרך כלל טיפול ממוקד, ייעודי, כאשר מי מבני הזוג או שניהם מעלים בפני המטפל בעיה ממשית בתחום המין שמשליכה על כל מערכת היחסים הזוגית שלהם ומערערת אותה.

כאשר מעלים בפגישות המתקיימות במסגרת טיפול מיני בעיה ספציפית, קל יותר למטפל (בין אם הוא סקסולוג או פסיכולוג שתחום המין הוא חלק מהתמחותו) להידרש אליה בהקשר רחב וכולל ויותר של מערכת היחסים הזוגית. כאשר אין תקשורת אינטימית פתוחה וחופשית, סביר שיתגלעו קשיים בתפקוד המיני. כאשר קיימת פתיחות, הבנה, התחשבות הדדית – סביר להניח כי גם אם וכאשר יש בעיה ממשית בתחום התפקוד המיני של מי מבני הזוג, יהיה קל יותר לשניהם להתמודד עמה ובמידת האפשר לפתור אותה או לעקוף אותה בדרך להמשך קיומה של המערכת הזוגית.